Bakgrunn og CV

Her finner du en oversikt over min arbeidserfaring, utdanning, kompetanse og nøkkelkvalifikasjoner:

 

Nåværende: Daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen AS

2012-2016: 

 • Forelest ved Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, 4. år dans i faget Arbeidslivskunnskap
 • Forelest ved Norges Dansehøyskole, 3. klasse BA i fagområdet Yrkesforberedelse
 • Holdt foredraget «Dans på hver knaus» om det norske Dansekunstlandskapet og utviklingen under Kulturløftene, for Danseinformasjonens kursrekke «Dans- Journalistikk- Kritikk».

 • fra 6.aug.2012: Daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen AS
 • Forelest ved Kunsthøgskolen i Oslo, 3. klasse BA dans, i fagområdet Yrkesforberedelse
 • Prosjektleder for Skuespiller- og danseralliansens interimstyre
 • Prosjektleder hos PRODA/Dansefeltet
 • Høgskolelektor ved Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, fag: Arbeidslivskunnskap
 • Konsulent for kulturvirksomheter som Norsk Skuespillerforbund/Norske Dansekunstnere, DanseFestival Barents, DansiS – Dansekunstnerne i Stavanger, arbeid: utredningsarbeid, lobby- og strategiutvikling, rådgivning
 • Undervisning i opphavsrett v/Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen

2011:

 • 2001- 2011:             Forbundsleder i Norske Dansekunstnere
 • 2000- 2001:            Arbeidende nestleder i Norsk Ballettforbund
 • 1993- 2000:             Faglig sekretær i Norsk Ballettforbund
 • 1988- 1990:              Produksjonsmedarbeider for Zakraz dansekompani
 • 1986- 1988:              Ungdomsklubbleder ved Søndre Holmlia Fritidssenter
 • 1985- 1992:              Dansepedagog ved en rekke private ballettskoler i Oslo-området
 • Utdanning:
  2016:                          Samspill & Ledelse, AFF
  2007:                          Styrekompetanse ved BI, Oslo
  2005:                          Spesialfag Opphavsrett ved Universitetet i Oslo
  2004:                          Spesialfag Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo

  1984-1985:                Martha Graham School of Contemporary Dance, New York

  1984-1985:                DanceSpace, Steps og andre danssentre i New York
  1981-1984:                Statens Balletthøgskole, Dansepedagog, BA-grad
  1978-1981:                Oppegård Videregående skole, språklinjen

Mine nøkkelkvalifikasjoner er:

 • Solid ledererfaring med arbeidsgiver-, personal- og økonomisk ansvar
 • Bred erfaring med strategisk arbeid, politisk som organisasjonsmessig
 • Kunst- og kulturfaglig kompetanse med spesialområde dansekunst
 • Lang erfaring fra forhandlinger og faglig utviklingsarbeid på kulturområdet nasjonalt og internasjonalt
 • Meget god kunnskap om og oversikt over norsk kulturliv, forvaltning og utdanning
 • Positiv, tillitskapende, gode samarbeidsevner, samfunnsengasjert

Erfaring og resultater:
I de ti årene jeg var forbundsleder i Norske Dansekunstnere ledet jeg arbeidet for å styrke dansekunstnernes situasjon med blant annet disse resultatene:

Økt politisk fokus på dansekunst med økte bevilgninger til danseproduksjon. I samme periode har Dansens Hus blitt etablert.

Som forbundsleder frontet jeg behovet for økte bevilgninger til dansekunst og en helhetlig politikk for dansekunst. Dette førte i 2006 til at Norsk kulturråd fikk Tilskuddsordningen for dans og et fagutvalg for dans. I perioden ledet jeg også  forbundets arbeid for at frie dansegrupper skulle få sikrere finansiering, og i 2007 ble Basisfinansiering for frie grupper etablert. I 2011har 4 dansegrupper slik finansiering.

Gjennom aktivt lobbyarbeid overfor regjering og storting, påvirket jeg til at dans kom inn i AP, SV og SPs Kulturløftet I og II.

I forbindelse med st.meld 32 ”Bak kulissene” lanserte Norske Dansekunstnere behovet for å styrke dansemiljøer rundt i landet og pilotprosjektordningen for styrking av lokale dansemiljøer ble opprettet i 2010 og økt i statsbudsjettet for 2011.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 ble lobbyarbeidet konsentrert rundt sikring av midler til dansekunst i Norsk kulturråd.

I hele perioden som forbundsleder ledet jeg forbundets forhandlinger på tariffområdene der bedre vilkår for dansere, koreografer og pedagoger omfattet av disse avtalene, ble resultatet.

Jeg representerte Norske Dansekunstnere i nordiske og internasjonale organisasjoner. Jeg hadde særlig fokus på å styrke danseres interesser i Europa gjennom arbeidet i EuroFIA. Noen av prosjektene jeg har vært pådriver for er: 2001: «EuroFIA Dance Passport», i 2008-2009 utarbeidet «Minimum terms for dancers working abroad» og i 2010-2011 prosjekt med «kartlegging av overgangsordninger for dansere i Europa». Dette prosjektet ble avsluttet med rapporten: «Dancers’ Career Transition, A EuroFIA Handbook» som du kan lese her: http://www.fia-actors.com/en/research.html

I forbundslederperioden hadde jeg sammen med styret og de ansatte fokus på å profesjonalisere organisasjonen i alle ledd. Forbundet endret navn fra Norsk Ballettforbund til Norske Dansekunstnere i 2002. Medlemsmassen har økt betydeling i min periode som forbundsleder.


©2012

Reklamer